حمله خمپاره ای به شهر حلب 18 کشته و زخمی برجای گذاشت