هماهنگی با ائتلاف برای کمک‌رسانی هوایی به مردم یمن بسیار دشوار است