بررسی درس ها و عبرت های عاشورا/ فریضه امر به معروف و نهی از منکر فراموش شده است