بازتاب مناظره هیلاری و ترامپ در رسانه‌های جهان؛ چندش آور، فاجعه بار و افتضاح تاریخی