تصاویر منتشره از سوی سپاه پاسداران صحت ساخت پهپاد «سیمرغ» را نشان داد