تاکید وزیر اقتصاد سوئد بر اراده جدی استکهلم برای توسعه روابط با ایران