ارتش سوریه واگذاری دومین پایگاه نظامی به روسیه را تایید کرد