دیدار معاون بان کی مون با سفیر ایران در سازمان ملل