جزئیات دیدار ولایتی با نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه