رسانه های آمریکا: ترامپ موفق تر از کلینتون در دومین مناظره انتخابات بود