توافق ترکیه و روسیه برای حمایت از خروج تروریست های مسلح از حلب