چرا این‌همه بی‌اخلاقی، هواداران خشکه‌مقدس ترامپ را تکان نمی‌دهد؟!