روز عاشورا روز همبستگی با مردم یمن است/ جنایت صنعا جهان را لرزاند