کسب رتبه پنجم سریع‌ترین رشد دارایی‌ها توسط بانک گردشگری