ایران و روسیه متحدین اصلی دولت و ملت سوریه هستند/پیام پوتین به رهبری تسلیم ولایتی شد