نسخه بازطراحی شده از اپلیکیشن Paint مایکروسافت حالا قابل دانلود است