ادعای ال جی و فارادی فیوچر مبنی بر ساخت پرظرفیت‌ترین باتری خودرو