تجارت خارجی کشورهای عضو اکو از مرز 845 میلیارد دلار گذشت