سخنگوی دبیرکل سازمان ملل: نامه وزیر خارجه ایران درباره یمن را بررسی می کنیم