از فرهنگ عاشورا باید برای ثبات و پیشرفت دنیای اسلام و آسیا بهره گرفت/ محکومیت تداوم حملات ‏عربستان به مردم یمن