نتانیاهو با تحریم نمایندگان عرب پارلمان اسرائیل موافقت کرد