تحکیم موقعیت کلینتون در نظرسنجی‌ها پس از اظهارات رکیک ترامپ