۷۷.۴ درصد انرژی کارگاههای بالای ۱۰ نفر از گاز و ۱۴ درصد از برق تامین می‌شود