اوضاع یمن بسیار تأسف بار است/ محکومیت تداوم حملات ‏عربستان به مردم بی‌گناه