نرخ تورم روستایی در شهریور به ۷.۷ درصد کاهش یافت/ تورم نقطه‌ای ۷.۵ درصد