فعال حقوق فلسطینی ها: رژیم صهیونیستی، فلسطینیان را مجازات جمعی می‌کند