وزارت دفاع روسیه به سخنان وزیر دفاع انگلیس درباره سوریه واکنش نشان داد