به زودی سرزمین‌های اسلامی از وجود وهابیت پاک می‌شوند