شهادت یک آتش نشان در حین انجام عملیات نجات + جزئیات