آمانو: خطر حمله تروریست‌ها به نیروگاه‌های اتمی جهان وجود دارد