دیدار نماینده روسیه در امور سوریه با علی شمخانی (عکس)