وزیر انرژی عربستان: دور از انتظار نیست که قیمت نفت، 60 دلار شود