آغاز و اتمام پذیره‌نویسی اوراق مرابحه گندم در فرابورس ایران / آیفکس هفته را سبز به پایان رساند