مقدمات دایر شدن پرواز بین گوانجو – اصفهان فراهم شد