پیش بینی تدابیر لازم برای تامین امنیت مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی/ مردم موارد مشکوک را گزارش دهند