صادرات بیش از 5 میلیون دلار از بازارچه مرزی باجگیران