امام جمعه یزد:هدف دشمنان دوری جوانان از سیره امام حسین (ع)است