(بشنوید) "کنار نهر علقمه" با نوای حاج مهدی سماواتی