همنوایی کودکان دلیجان با شهید شش ماهه کربلا در هفته کودک