جبهه یکتا در حال بررسی گزینه‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری است