امیر پوردستان حمله متجاوزگران آل سعود به یمن را محکوم کرد