فراکسیون امید به هیچ‌یک از وزرا چک «سفید امضا» نمی‌دهد