تعهد ترامپ به زندانی کردن کلینتون موضوعی کم‌سابقه در تاریخ آمریکا