گفت‌وگوهای پوتین و اردوغان مواضع روسیه را تغییر نمی‌دهد