روسیه در استانبول همکاری در فریز نفتی با اوپک را اعلام می‌کند