خرید مسکن در خیابان شریعتی چقدر تمام می‌شود؟ +جدول