آغاز و اتمام پذیره‌نویسی اوراق مرابحه گندم در فرابورس ایران/ آیفکس هفته را سبز به پایان رساند