پشتیبانی پیکسل و پیکسل ایکس ال از لرزشگیر دیجیتال در ثبت فیلم های 4K