انتقاد از سرمایه‌گذاری تل‌آویو برای مقابله با تونل‌های فلسطینی/موشک‌های فلسطینی را نباید دست کم گرفت