انتخاب شیراز به عنوان پایتخت جوانان جهان اسلام فرصتی کم‌نظیر است